Vision

 

Mullbärsbacken är en skogsträdgård invävd i en skogsdunge. Fruktträd, bär- och nötbuskar, ätliga perenner, funktionsväxter och andra spännande växter träder fram i brynet, i gläntor och i undervegetationen.

 

Mullbärsbacken är

-         en fridfull, välkomnande och lummig oas i Terrasserna.       

-         ett experimenterande och kunskapsbyggande kring lättskött skogträdgårdsodling

-         en mötesplats öppen för alla

-         en funktionell plats för utomhuspedagogik, med inriktning på skogsträdgård, ekosystemtänkande och ”medskapandet med naturen”

 

Designkoncept

Hjärtat i Mullbärsbacken utgörs av en samlingsplats mitt inne i dungen. Ökat ljusinsläpp genom fläckvis utglesning av trädskiktet ger gläntor med livsutrymme för enstaka frukt-och nötträd, bärbuskar och en undervegetation av ätliga växter. I det konvexa skogsbrynet, skapas fickor av breda skogsträdgårdsbryn, där den befintliga växligheten till stor del ersätts med, ätliga brynväxter, som nås med stigar inifrån dungen.

 

Mullbarsbacken.Design.002

theme by teslathemes