Single post

Planeringsmöte 6/5

 

Närvarande:
Mats, Per-Jan, Matteo, Jenny, Lucie, Hampus, Francesco, Esbjörn, Hannah, Anna, Johanna,

 

 • Hur vill vi jobba?
  Antaget förslag: Vi har planeringsmöte var 6:e vecka då vi bestämmer vad som ska göras de kommande fem gångerna. Detta är även ett bra tillfälle för att introducera nya projekt och idéer. En stående punkt ska vara att utvärdera och ge feedback på de föregående veckornas projekt.

Hannah fortsätter med mejlutskick och blogginlägg inför/efter mötena.

 

 • Planering: (datumen finns längst ned på denna sida och är även inskrivna i vår kalender)

- Anna & Jenny planerar arbetsdagen och håller i de olika momenten.
– Hannah fixar facebookeventet.
– Hannah frågar David på Omnia om att skjutsa sand till dammen den 3/6 och stenar från 6/6
– Studiecirklarna: Anna informerar Kjell-Åke om våra öppna event
- Hannah ber Magnus om senareläggning av leverans för dammplantorna

 

 • Skogens dagar: Vi har fått förfrågan att hålla i trädplantering med barnen i år igen, troligtvis den 7-8 okt.
  Det finns möjl. till arvordering som går till enskilda eller till föreningen Mullbärsbacken.
  Erfarenheter från förra året: Det var roligt men extremt intensivt, mycket planering inför.
  Beslut tas om att vi föreslår att  stå för egna aktiviteter på skogsträdgården.

- Hannah frågar om detta och sedan tar vi planeringen vidare på 17/6

 

 • Mötesplatsen: Har förstörts genom uppeldning av våra bänkar. Vad gör vi?
  Ersätta vår sittplats är prioriterat med tanke på den kommande familjedagen. Gärna med stenar eller grova stockar eller gamla däck.
  Långsiktigt vill vi göra platsen finare: Måla bänkarna om vi får nya. Ta dit soptunnor. Sätta upp skyltar
  Ta dit ved att elda: detta är troligtvis ej tillåtet.

- Hannah frågar Lisa eller kommunteknik om det finns grova stockar, stenar eller däck och soptunna

 

 • Plantorna: Förslag om att ha kunskapsspridning om när och vad som kan ätas i MB. Dessutom lära oss om vilka ogräs vi har. Lägga ett dokument i vår drive om vad som kan ätas och vad som är ogräs. Olika personer kan få välja en växt per gång. Även ställa upp en lista över allt som kan ätas de olika månaderna på året. Diskussion utan färdigt beslut.

Good enough for now: Nästa gång pratar vi om växten löktrav/. Jack in the hedge

Anna ordnar växtlistor (en för ätbara växter och en för ogräs) i vår googledrive.
Lucie tar ansvar för att prata om löktrav.

 

 • Gathering & bonding:  Förslag att  gruppen kan stanna längre någon onsdag i månaden för att äta ihop och lära känna varandra. Förslag att ha kortare meditation som inledning till arbetet.
  Alla är intresserade av detta, vi bestämmer att det får föreslås spontant när tillfälle ges

 

 • Affischer:  Material i olika stlk finns nu att sprida om MB. De hänger redan på Garaget och Glokala. I veckan sätts de upp på SLU och MAH. Förslag att även dela ut på Malmö Garden Show, och Skogsträdgårdens vänner. Då är Bärfis aktiva och kan dela ut.

- Johanna hänger affischer på Malmö Garden Show.

 

 • Information om Holma Skogsträdgård: Öppna arbetsdagar varannan söndag, nästa gång den 17/5.

 

 • Redskapen: Vi ordnar, räknar och märker redskapen i vår container. Märkning sker med orange tejp. Inventarielista ligger på vår google drive.

 

————————-

13/5 kl 17-19 Planering av familjedagen och skötsel ute i backen.

20/5 kl. 10-17 ARBETSDAG: lägga ut duken och geotextil.
Att tänka på:
- finns alla redskap?
- vilka uppgifter ska göras och hur ska de genomföras?
- fika?

27/5 kl 16-19 skjutsa ut sand

3/6 kl 16-19 skjutsa ut sand & planera var plantorna ska stå

6/6 kl 10-16 FAMILJEDAGEN:
Viktigt att vi når ut till familjerna i Lindängen och förankrar denna dagen i hela Mullbärsgruppen!

Aktiviteter:
- plantera dammplantorna
- meeting point in Malmö!?

10/6 Justeringar kring dammen: lägga ut stenar etc.

17/6 Planeringsdag

 

LEAVE A COMMENT

theme by teslathemes