Om skogsträdgårdar

 

I en Skogsträdgård odlas fruktträd, bärbuskar och örter tillsammans. Många insekter, maskar och andra småkryp trivs och hjälper till.

 

Vad är en skogsträdgård?
En skogsträdgård är ett odlingssystem som imiterar naturliga skogsekosystem som lundar och skogsbryn. I likhet med dessa ekosystem har skogsträdgården flera skikt. På samma plats odlas träd, buskar, örtartade växter och klätterväxter. Skillnaden mot de naturliga ekosystemen är att en skogsträdgård är designad för att möta de behov som finns på platsen. Oftast innehåller skogsträdgårdar växter som kan förse människan med mat, kryddor, medicinalväxter, fiberväxter mm.

Målet med skogsträdgården är att skapa ett odlingssystem i samklang med naturen som kan sköta sig själv och inte behöver så mycket resurser utifrån.

theme by teslathemes