Mötesanteckningar

9/9

Möte med John Leipic.

Närvarande: Arne, Anna, Logan, Mats och Per-Jan

Beslut/diskussioner:

- John/kommunen kommer försöka att göra i ordning slänterna på södra sidan av dammen inför Skogens dagar. De kommer att ta bort sly och staketet, lägga på matjord i sluttningarna och så in något eller plantera in något i framtiden. Mullbärsbacken får gärna komma med förslag. Vi sa att det det mesta gick bra så länge det inte skuggar ut för mycket av dammen eller södersluttningen i MB. Ätbart föredrogs. Aronia diskuterades. John pratade om gräsmatta.

- John skulle uppskatta om dammdukskanten inte syntes. Talade om att lägga på sten ovanpå kanten. I så fall kan kommunen forsla dit stora stenar och singel. Detta sköts på framtiden.

- Kommunen kan stå för sådant som stenar m.m. som innebär mindre kostnader men inte tillflöde till vår damm från stora dammen och avrinnings rör. Det skulle innebära flera hundra tusen i kostnad. Kommunen var negativt inställd till att fylla upp dammen med kommunalt vatten förutom under en anläggningsperiod.

- John konstaterades att han lärt sig mycket av dammprocessen men skulle kanske inte varit positiv till den så här i efterhand. Området är bra som en buffert vid stora regnfall. Men dammduken, som förhindrar viss infiltration i området, kan bidra till att kolonilottsområdet översvämmas.

- Om ingen vill engagera sig i Mullbärsbacken tas skötsel hand om av kommunen igen.

- Arne vill inte göra något förhastat när det gäller avveckling av Mullbärsbacken utan avvakta och se om fler vill engagera sig. Som det är nu är det två, ev. tre som vill engagera sig.

- Anna kommer inte engagera sig som det ser ut nu och hon kan kontaktas om info om hemsideanvändning, kontakt med studieförbund, bli borttagen från maillista m.m. 

 

 

Mötesanteckningar 29/7

Anna, Logan, Hanna, Esbjörn, Per Jan, Mats, Hampus

 

-Utvärdering, Esbjörns punkt, Mats punkt, Ideer för kommande sex veckor.

Utvärdering, Hampus: -Jag tycker allt gått bra i backen de senaste veckorna, särskilt kul var arbetsdagen i lördags då vi kunde ta ett rejält tag i den försmådda sydvästra solfickan.

Anna: -Jag tycker det har gått bra med bl.a. roterande containernyckel och arbetsdagen 25/7. Jag har också funderat på att jag ibland står och lyssnar på någon annan trots att jag inte riktigt vill, när jag egentligen bara vill jobba på med något. Jag tycker om att arbeta i Mullbärsbacken, men på mina egna villkor.

Logan: -Jag har haft en rolig tid i Mullbärsgruppen och vill gärna ha mer av arbetsdagar och längre tid att jobba i backen på onsdagar.

Hanna: -Vad kul att arbetsdagen i lördags gick så bra! Jag känner också att Mullbärsbacken behöver ledas och att strukturer kring arbete, planering och beslut behålls.

Esbjörn: -Jag ser en kamp mellan å ena sidan det organiserade, strukturerade, tekniska Gatukontoret och å andra växtlighet, olika personligheter, mänskliga relationer, långsamma förändringar.

Per Jan: -Jag har tänkt/sett på Mullbärsbacken som en plats att må bra på. Jag har också förstått att vi börjar bli omtyckta i närområdet, delvis efter den mycket lyckade familjedagen.

Mats: -Jag tycker det har varit intressant med dammbygget. Vi måste ta ansvar för växterna som vi planterat där, och vi måste också respektera varandras åsikter i gruppen. Jag är för övrigt väldigt nöjd med min starroperation!

Esbjörns punkt: Esbjörn har bestämt sig för att lämna Mullbärsbacken. –Jag måste lära mig att klippaband. Det har blivit för stor press från flera olika processer, ansvarsområden och visionsarbeten i mitt liv.

Alla på mötet ger en kommentar i tur och ordning. Det väcks förslag om en överlämning till någon annan i gruppen, eftersom Esbjörn ofta fungerat som (informell) ledare. Viss diskussion, inget beslut tas än så länge.

Mats punkt: Mats har besökt Ystad klosterträdgård och föreslår ett gemensamt besök i de intressanta odlingarna där. Mandelmans trädgårdar har intressanta dammar, också värda ett besök. Inget beslut taget än så länge. Ideer för de kommande sex veckorna: Förslagen som kommer upp: Locka lokalbefolkning till gruppen, handikappanpassa gångar (och söka pengar för insatsen), identifiera alla träd som vi planterat, göra gång till containern, utvidga/justera solfickan vid dammen, göra sittplatser på bra ställen, allmänn skötsel. Vi röstar om prioritet och resultatet blir följande planering:

5/8 Utvidga/justera solfickan vid dammen

12/8 Gång till containern

19/8 Identifiera träd som vi planterat

26/8 Göra fler sittplatser

2/9 Allmänn skötsel

9/9 Nytt planeringsmöte med utvärdering!

 

17/6

I kväll hade vi planeringsmöte för de kommande veckorna.

Närvarande: Mats, Per-Jan, Logan, Arne, Hannah och Anna

 • Tidningsartikeln om Mullbärsbacken i Hållbara Malmö. Hannah ska försöker få tag på tidningen så alla kan titta på artikeln.
 • Planering av kommande 6 veckor.
  • Kollade av hur allas scheman för sommaren ser ut. Anna är i Malmö hela sommaren, Mats opereras 2/7 och kommer ev. inte komma några veckor efter det, Per-Jan kommer antagligen mer sällan längre in på sommaren, Logan vill gärna komma fler gånger, Arne bortrest 1-15 juli, Hannah kan ej komma 24/6. Hur ser de andras scheman ut?
  • Ses på kontoret om det regnar, annars i dungen.
  • Aktiviteter:
  1. Iakttagningsrunda. Dagbok/anteckningar om MB. Vad blommar? Hur högt är vattnet? Om man inte orkar göra tyngre grejer går det att göra det.
  2. Skötselrunda. Marktäckning (Löv- och tång finns, vallört). Vattna. Skörda.
  • Kommande veckor fokuserar vi på att hitta rytmen med skötsel igen i Mullbärsbacken (efter intensivt arbete med dammen). Under tiden samlar vi på oss aktiviteter till en arbetsdag då vi kan göra större arbeten som kräver mer folk.
 • Arbetsdag 25/7. 12-16. Fika.
 • Dammen. Att göra med dammen:
  • Gång från container till dungen. Röja. Hur hålla snyggt? Handikappanpassat/tillgänglighet på norra sidan, att fortsätta diskutera och ta beslut om vid ett senare tillfälle.
  • Gång runt dammen. Sand hasar ned som det är nu. Spångång två plankor bredvid varandra. Hannah kollar om vi kan få det från kommunen. Kycklingnät på brädorna så ej glatt på vintern?
  • Bro till dammen från stranden.
  • Staket runt dammen? Nästa steg att flytta ned rishägn. Arbetsdag.
 • Nycklar. Oklarhet i vilka som har nycklar till containern. Hannah hör om Bärfis har en egen nyckel till containern. Har Sara en nyckel? I så fall lägger vi gruppens nyckel i kontoret (så räcker det med att ha med kontorsnyckeln). Mats kommer att vara borta några veckor. Anna tar så länge kontorsnyckeln och containernyckeln men vill gärna rotera på ansvaret.
 • Folkuniversitet. Hjälpa till att sprida om MB?
 • Karta, för att nya ska hitta hit. Togs inget beslut om vem som ska fixa det.
 • Skogens dagar. 2-3 oktober? Gödsling, eld och plantera. Ingen visste om de kunde vara med. Då det behövs en stark grupp, togs beslut – ej vara med på skogens dagar.
 • Driven – Hannah lägger ihop alla mappar i en Mullbärsbackemap.

Efter mötet trotsade vi hällande regn och förankrade plantor vid dammkanten och planterade grönkålsplantor (som vi fick från svampodlargruppen).

Nästa träff om en vecka  24/6 kl. 17!

 

————————————————————————————————————-

 

Möte 6/5
Närvarande:
Mats, Per-Jan, Matteo, Jenny, Lucie, Hampus, Francesco, Esbjörn, Hannah, Anna, Johanna,

 

 • Hur vill vi jobba?
  Antaget förslag: Vi har planeringsmöte var 6:e vecka då vi bestämmer vad som ska göras de kommande fem gångerna. Detta är även ett bra tillfälle för att introducera nya projekt och idéer. En stående punkt ska vara att utvärdera och ge feedback på de föregående veckornas projekt.

Hannah fortsätter med mejlutskick och blogginlägg inför/efter mötena.

 

 • Planering: (datumen finns längst ned på denna sida och är även inskrivna i vår kalender)

- Anna & Jenny planerar arbetsdagen och håller i de olika momenten.
- Hannah fixar facebookeventet.
- Hannah frågar David på Omnia om att skjutsa sand till dammen den 3/6 och stenar från 6/6
- Studiecirklarna: Anna informerar Kjell-Åke om våra öppna event
- Hannah ber Magnus om senareläggning av leverans för dammplantorna

 

 • Skogens dagar: Vi har fått förfrågan att hålla i trädplantering med barnen i år igen, troligtvis den 7-8 okt.
  Det finns möjl. till arvordering som går till enskilda eller till föreningen Mullbärsbacken.
  Erfarenheter från förra året: Det var roligt men extremt intensivt, mycket planering inför.
  Beslut tas om att vi föreslår att  stå för egna aktiviteter på skogsträdgården.

- Hannah frågar om detta och sedan tar vi planeringen vidare på 17/6

 

 • Mötesplatsen: Har förstörts genom uppeldning av våra bänkar. Vad gör vi?
  Ersätta vår sittplats är prioriterat med tanke på den kommande familjedagen. Gärna med stenar eller grova stockar eller gamla däck.
  Långsiktigt vill vi göra platsen finare: Måla bänkarna om vi får nya. Ta dit soptunnor. Sätta upp skyltar
  Ta dit ved att elda: detta är troligtvis ej tillåtet.

- Hannah frågar Lisa eller kommunteknik om det finns grova stockar, stenar eller däck och soptunna

 

 • Plantorna: Förslag om att ha kunskapsspridning om när och vad som kan ätas i MB. Dessutom lära oss om vilka ogräs vi har. Lägga ett dokument i vår drive om vad som kan ätas och vad som är ogräs. Olika personer kan få välja en växt per gång. Även ställa upp en lista över allt som kan ätas de olika månaderna på året. Diskussion utan färdigt beslut.

Good enough for now: Nästa gång pratar vi om växten löktrav/. Jack in the hedge

Anna ordnar växtlistor (en för ätbara växter och en för ogräs) i vår googledrive.
Lucie tar ansvar för att prata om löktrav.

 

 • Gathering & bonding:  Förslag att  gruppen kan stanna längre någon onsdag i månaden för att äta ihop och lära känna varandra. Förslag att ha kortare meditation som inledning till arbetet.
  Alla är intresserade av detta, vi bestämmer att det får föreslås spontant när tillfälle ges

 

 • Affischer:  Material i olika stlk finns nu att sprida om MB. De hänger redan på Garaget och Glokala. I veckan sätts de upp på SLU och MAH. Förslag att även dela ut på Malmö Garden Show, och Skogsträdgårdens vänner. Då är Bärfis aktiva och kan dela ut.

- Johanna hänger affischer på Malmö Garden Show.

 

 • Information om Holma Skogsträdgård: Öppna arbetsdagar varannan söndag, nästa gång den 17/5.

 

 • Redskapen: Vi ordnar, räknar och märker redskapen i vår container. Märkning sker med orange tejp. Inventarielista ligger på vår google drive.

 

————————-

13/5 kl 17-19 Planering av familjedagen och skötsel ute i backen.

20/5 kl. 10-17 ARBETSDAG: lägga ut duken och geotextil.
Att tänka på:
- finns alla redskap?
- vilka uppgifter ska göras och hur ska de genomföras?
- fika?

27/5 kl 16-19 skjutsa ut sand

3/6 kl 16-19 skjutsa ut sand & planera var plantorna ska stå

6/6 kl 10-16 FAMILJEDAGEN:
Viktigt att vi når ut till familjerna i Lindängen och förankrar denna dagen i hela Mullbärsgruppen!

Aktiviteter:
- plantera dammplantorna
- meeting point in Malmö!?

10/6 Justeringar kring dammen: lägga ut stenar etc.

17/6 Planeringsdag

 


 

Mullbärsbackens onsdagsmöte: 17/3

Närvarande: Mats, Arne, Johanna, Esbjörn, Maria, Magnus, Hannah
Sekreterare: Hannah

 

 • Tina från Ecofungi berättar om att hon har börjat ympa in svamp i vår dunge. Hon kommer att vara på plats varje onsdag em fr. 13.00. Den som vill vara med är hjärtligt välkommen att hjälpa till.
 • Dammbygget: kommunen är positiva till att vi slipper att gräva. Generellt ger de klartecken till att sätta igång direkt.
  Några specifikationer behöver dock göras:- Material: Vi behöver detaljera vår materiallista. När detta är gjort skickas listan till John, därefter kan OMNIA fixa materialet.
  Ex: vilken fraktion på grus? Vilket sorts lim? Vilken sorts duk? Kan vi ta sjösanden (då är det gratis)? Likaså cementrör –> Kolla på åsen vilket material som finns. Behöver vi ha botten i cementröret? Ev. kan vi lösa det genom att lägga betong i botten.
  Detta finss: Granitblock, stora stenar, Sjösand,
  Ekvirket ska diskuteras mer.- Logistik: vi ska göra en tidsplan och sätta datum för vissa moment.
  Ex: När ska hålet grävas? Efter det ska vi jobba vidare. Sedan tippa grus. Sedan lägga duk, limma. Därefter tippa grus igen. Leverera datumlista till John.- Växtlistan: Vissa är annueller och osäkra om vinterhärdiga, hellre då satsa på de stabila. Satsa på en enkel sak istället. Varför inte ex. ha fokus på rabarber. Köpa in alla olika sorters rabarber (ex. 20-30st). Rabarbern gillar fuktigt – blött, gärna vid strandkanten. Gillar inte torrt.Vi behöver specificera vår lista enligt Magnus antecknngar: Vi får en lista med artikelnummer och planteringsdjup. Det mesta gäller för Säve plantskola. Vi bör anteckna kvalité och hur många plantor på varje brätte, så att det följer plantskolornas enheter.
  Tillfoga kompost till listan om vi  behöver det.
 • Magnus tipsar om Wolfram Kirchers texter om våtmarker och dammar, näringsstatus. som vi får några ex av

- Nästa onsdag: Kunskapsdel om jorden först, ca. 30 min. Sedan går vi en gemensam runda på åsen för att markera material som behövs till dammen.  18.30 tillbaka till huset och sätta en tidsplan, både för dammplanering och för vårt arbete under våren.

- Onsdag 1/4 planera växter.

————————————————————————————————————————–Punkter nästa möte:

- Magnus och John

- Teman för vårens arbetsdagar i Mullbärsbacken – lägg på hemsidan? Fyll på med förslag.

- Bestäm dag för att göra sticklingsbädd och ta sticklingar

- Vill vi använda ett av husen som ska flyttas från intill projektkontoret?

Mötesanteckningar från 11/3

Närvarande: Esbjörn, Anna, Mats, Johanna, Hannah

- Studiecirkel. Anna kollade med Karin Jansson som haft stadsodlingskurs i Lund. K berättade att Erikka Chapman har studiecirklar på Lindängen genom ABF. Anna har bett kontaktperson på ABF höra av sig. Studieförbundet vuxenskolan ger 20 kr per timma. ABF är aktiva på Lindängelund. PIS ger stöd till aktiviteter som görs inom föreningen, och skriver om dem i sitt nyhetsbrev. Det kan bli mycket formalia kring att ha studiecirkel, men ge lite pengar till växter. Hannah går vidare och kontaktar ABF.

- Samarbete med andra organisationer. Mats delar med sig av tankar om hur Mullbärsbacken kan utveckla samarbete med andra organisationer för att föra ut tankar. Hannah kommer arbeta med kontakter med olika grupper, förskolor, Mullegrupper, strövarna, fritids i området. Vi kan öppna upp onsdagsmötena för grupper, så som gjorts tidigare för tex. trädgårdsingenjörer. Ingen har någon invändning mot detta. Hannah börjar kolla med olika grupper.

Vi skulle kunna ha öppna dagar i Mullbärsbacken för olika grupper.

- Social Hållbarhet. I designarbetet med dammen har Hannah och Maria skrivit en del om social hållbarhet. En kod har tagits fram för socialt samarbete mellan kommun och ideell verksamhet. Där beskrivs fem typer av samarbete man kan ha, tex ”samverkan” och ”partnerskap”. Detta kan vara en viktig utgångspunkt i vårt samarbete med kommunen. Vid nästa tillfälle diskuterar vi detta med Magnus och John. Hannah skickar ut en sammanfattning av detta som vi kan läsa och ha invändningar mot, om inga invändningar kommer så kommer det tas upp.

(Ett sidospår: Esbjörn spånar på ett projekt )

- Sticklingar

- Information från Terasserna Esbjörn har diskuterat med en person som arbetar med att söka finansiering för Terassernas fortsatta utveckling. Vi diskuterar hur arbetet med Mullbärsbacken kan vara en del i detta.  Den 18 april håller Trianon en informationsdag om Terasserna om odlingslotterna, om vi vill så kan vi vara med. Hannah försöker vara med

För detta och liknande tillfällen kan det vara bra att ha en broschyr som även är översatt till arabiska.

Svampodling. Tina som driver företaget ecofungi.se och odlar svamp kommer börja med en liten svampodling i anslutning till Mullbärsbacken.

Färgväxter. En lott på terasserna kommer användas för färgväxter. Husen som står intill kontoret ska flytta. Vi får gärna ta över en om vi vill, vi diskuterar det nästa gång.

Dammen. Arne har lagt in kostnader och materialåtgång. Nästa gång pratar vi med Magnus och John om dammen. Då presenterar vi växterna och går igenom det som sagts tidigare och hoppas att de säger ”Kör!”. Eventuellt behöver vi inte schakta utan istället höja vattenytan, då blir det billigare. Växtförslag: knölpilblad, blomvass, kalmus, vattenmynta, kabbleka, älgört, mossbräken(kvävefixerande), flikrabarber, Pontederia cordata, vattenkrasse, dyblad, Aponogeton distachyos, strandkål.

https://docs.google.com/document/d/1jCW6rpoFnPSGoYbnGRSVAm6KKcGs-mkahp422i53XdE/edit?usp=sharing

Johanna och Hannah räknar på antal.

Mötesanteckningar från 4/3 – 2015

Närvarande: Johanna, Anna, Alex, Mats, Hannah och Arne
Sekreterare: Hannah
Mötesunderlättare: Anna

 

 • Allmän info: Mats informerar om att han har varit på Slottstrgdens vänner årsmöte och informerat dom om Mullbärsbackens verksamhet och hemsida.
 • Vintersticklingar: Arne har just tagit sticklingar på bärtry som han har buntat ihop och lagt mörkt och fuktigt. Bra att förvara dem i ogödslad torv eftersom det är extra få bakterier däri. Nu är det nästan i sista stund att klippa dem, eftersom blomknopparna redan sväller upp. Vid snittet kommer en kallusbildning som främjar rotbildningen.
 • Studiecirkel: Anna föreslår att vi startar en studiecirkel så att vi kan få ihop lite pengar till plantor eller resor eller föreläsare. Vi kan även söka kulturarrangemang för enskilda tillfällen.
  Vi vill ha en kunskapsdel i (nästan) varje möte och målet är att få lära oss mer odling i skogsträdgården. Vi lägger tema för kommande möten (se nedan) och bestämmer vem som ansvarar för att hålla i dessa. Det behöver inte ta mer än en halvtimme och därefter kan vi arbeta praktiskt.
  Anna kollar upp möjligheten att starta denna grupp. Tips om att kolla med Karin Jansson.
 • Kommande möten & teman:
  11/3 kl 17.00 TEMA: Sticklingar vi gör en sticklingbädd (i ängsplanteringen). Anna tar med sticklingar från Holma. Alla får gärna ta med sig roliga sticklingar.
  Hannah frågar Torbjörn om han har lust att hålla en liten teoriintroduktion.
  18/3 kl 17.00 Dammöte med Magnus och John
  25/3 kl 17.00 TEMA: Jord. Anna håller i temat. Mats pratar 5 min om edafon och ståndort.  Esbjörn berättar om jordproverna som tagits på platsen (?) Johanna kollar om vi kan få en pH-sticka. Alla som vill prata jord får gärna bidra.
  1/4 kl 17.00 TEMA: Våren i skogsträdgården Skörd, Ogräs etc. Johanna och Esbjörn.
  6/5 kl 17.00 TEMA: Perenna grönsaker laga mat tillsammans
  13/5 kl 17.00 TEMA: Best of ätliga perenner Linn Bodes exjobb. Johanna frågar henne.
  Övriga ämnen:
  Löktema
  Året i Skogsträdgården
  Info om specifik planta, ex: nässla
 • Dammen:
  Diskussion kring de förändrade förutsättningarna, eftersom schaktning troligen inte kan genomföras utan vidare. Vi beslutar om att ha ett levande samtal om samverkan mellan ideell och kommunal för att undvika utnyttjande eller missförstånd.
  Förslag: att ersätta den dyrbara schaktningen med att höja vattenytan 2dm istället. Trappsteget ut i dammen kan grävas för hand. Alla röstar för detta.
  Sandlager under plasten måste läggas ut med maskin. Maskin krävs även för att lägga ut djupbrunnen och att schakta för den.Arbetslista till Magnus:
  Förtydligande om grus/sand: vi ska ha ett runt naturmaterial så att det inte tar sönder duken.
  Arne tittar på listan imorgon och mejlar sedan tillbaka den till Hannah.
 • Växter till dammen: Inför nästa vecka kan alla som vill lägga till fler växter på listan och presentera dem för gruppen. Nästa vecka diskuterar vi placering och antal. Vi sammanställer då även en ”beställningslista”.
  Idé om att hitta vilda växter själva och slippa köpa så många. Även ett möjligt utflyktsmål.
 • Info om oss utåt & samarbete med andra organisationer – denna punkt tas upp nästa gång istället. Mats påminner oss om att se MB i ett större perspektiv

Möte 18 februari 2015

Närvarande: Esbjörn, Johanna, Arne, Mia, Arne, Hampus, Alex, Magnus, Hannah, Anna, Adrian

Ordförande: Hannah

Sekreterare: Anna

 

Mötet handlar om att kolla av dammprocessen med Magnus. Detta kom vi fram till i korthet:

 • Magnus – det är totalsumman för alla utlägg som är intressant. Gruppen sammanställer alla utgifter så kan John ta ställning till en totalsumma. Gruppen ska sammanställa en lista över önskat material till damm, arbetskraft och växtmaterial. Om 4 veckor har vi prel. ett nytt möte med Magnus och John 18/3 kl 17, Magnus kollar av om John kan detta datum. Om 3 veckor skickar gruppen listan till Magnus så Magnus introducera den för John innan vårt möte.

 

 • Hannah mailar Arne vad han räkna på. Arne räknar på mängd material som behövs till dammen och kubikmeter jord som behöver grävas bort samt hur djupt det ska grävas på olika avstånd från punkt på stranden. Material som behövs: duk, skyddsduk, djupbrunn, grus, sand…

 

Mer som vi pratade om:

 • Arne hade sammanfogat den karta av dammen som gruppen gjort med kommunens karta. Tack Arne! Han har ritat in en hylla 20 cm ned i dammen, runt hela dammen. Duken sträcker sig 1,20 meter ovanför vattenbrynet i södersluttningen och 2,0 meter i en annan sluttning. Geotextil läggs underst, sedan duk och geotextil överst. 20 cm grus läggs överst. sand (missade jag vart). En djupgrop, 2 m från vattenytan. Folie skarvas så att folie kan läggas under brunnen.  70 cm som djupast i dammen, förutom i brunnen, så grävdjupet är 95 cm djupt (25 cm mer). 30 kubikmeter jord ska grävas bort, från ytan 130 kvadratmeter. Magnus tycker att ritningen ser bra ut.

 

 • Breddavlopp. Dammens vattenyta är 29,50 m över havsytan. Vatten från dagvattenledning går att få ut i dammen. 30,21 m ligger ledning, därför kan det inte användas som breddavlopp. Svårigheten med breddavloppet är att få det genom knölen. Problematiskt att det kan bli dyrt med grävare, p.g.a. slänten. 30 kubik är svårt att gräva förhand och det går inte med en vanlig grävmaskin, behövs en speciell grävmaskin med 15-20 meter lång arm. Blir dyrt. Magnus kollar av med John om specialgrävmaskin behövs i något annat sammanhang i Lindängelund. Kan det gå med liten maskin? Maskinförarutbildning?

 

 • Vattentillförsel. På sommaren så kommer vattnet att dunsta. Viktigt att välja väg här med tanke på växter. Ska dammen torka ut eller ska vi fylla på den med dricksvatten? En kostnad att dra en ledning från dagvattenrör, det är upp till gruppen om vi vill räkna med den utgiften. Tillrinningen kommer att vara rätt stor med tanke på släntens yta, att det är duk i delar av slänt och tillrinning från väst. Beslut tas att inte ha ett rör från dagvattenröret. Vattenpost till bevattning i närheten av solfickorna. Något att ta upp med John? Bra att ha för bevattning av växter ev. kunna vattna dammen och bevattna växter med dammvatten.

 

 • Rörelsemönster. Magnus: Stig runt dammen, 1,5 m flackt innan vattenytan? Lämnar över till gruppen för hur vi ska få plats att ha flat yta. Stig till lerhuset på västra sidan. Stenmjöl kan säkert ordnas för få ihop stigarna. Gruppen kommer göra en teckning hur  vi vill ha det med gångar vid vattnet.

 

 • Tidsaspekt. Inte helt säkert att utgrävning och anläggning kommer att kunna göras i vår. En anledning är att om utgrävning görs med Bobcat måste dammen vara uttorkad, då är sensommar/höst bra.

 

 • Viltstängsel runt Mulbärsbacken. Inspireras från rishägn i Bärande park? Nät dels nedgrävt i mitten av risstaket. Bestäm vad vi vill ha och kontakta John.

 

 • Dammväxter. Om vi inte planterar in växter kommer det ändå komma en massa ätbart, ex. kaveldun. Men vi vill ha mångfald. Se det som en odlingsbädd. Tänk biotop och mycket ätbart. Zoner: undervattenzon, sumpzon. Magnus kommer gärna med växtförslag och respons när vi kommer med vårt förslag. Magnus längtar efter att se rabarber i sitt rätta element. Gunnera – chilenare använder som rabarber. Humle på rishägn – brukar växa i alskog. Lotus… Ellerhop arboretum, utanför Hamburg. Stor damm, som är propfull med lotus. Bambu – rhizombambu inne i skogen. Klumpväxande bambu vid dammen. För att få käppar Phylostackussläktet ’Bisetti’. Typ 5 m höga, bra som blomsterpinnar.

 

 • Nästa möte 25/2 kl 17, på kontoret i Mullbärsbacken. Vi börjar planera växtval runt och i dammen.

————————————————————————————————————————————–

Möte 11 februari 2015 på pizzeria

Närvarande: Mia, Mats, Hampus, Arne, Per-Jan, Alex, Anna, Esbjörn, Hannah

Sekreterare: Anna

Ordförande: Hannah

 

Punkter som togs upp:

1. Presentationsrunda

2. Dammen

 • Sammanfattning av designen.
 • Folie. Arne har 0,3 m.m. tjock. 70 kr / kvadratmeter plastduk i Lomma. Akvariepiraten – 29 kr per 0,5 m.m. kvadratmeter, blir totalt 3000 kr. 120 m2 har Arne. Totalt 200 m2 totalt behövs. Maria kontaktar Magnus om lim och plastduk.
 • Magnus ska stå för: grus, stora stenar till vattenbrynen, granitblock till trappa, duk som skyddar plasten.
 • Dammduk i tillrinningen till dammen. Varför inte? Inte ha jord i dammar som saktar ned tillrinningshastigheten. Ha det näringsfattigt.
 • Karta. Arne ritar in vår karta i kommunens tills nästa onsdag. För att kunna göra det mäter Arne först in höjdskillnad mellan brunnen och en känd punkt från vår karta.
 •  Rörelsemönster.  Rishägn längs med avrinningsområdet och ev. vid tillrinning för att flanörer inte att gå genom solfickan blir en genväg för flanörer och hundägare. Spångar att gå på vid dammen. Stig innanför tillrinningsslänten men akta oss för att öppna upp för mycket. Buskaget skapar önskvärda ridåer som skapar ”skogskänsla”.
 • Växtval tar vi om två veckor 25/2.

3. Kaninproblematik. Arne har sett mycket angrepp. Örtartat är starkt angripet. När örtartat inte är kvar kommer de gå på vedartat. Arne har pratat med kommunen – de ska ha skyddsjakt. Arne har haft på blodmjöl sist han var i ”Backen”. Förslag – ha ett staket som hänger ihop med kolonilotterna.

4. Anställning. Hannah kommer att vara anställd 20 % i Bärfisen. Uppgiften är att anknyta Mullbärsbacken till området runt omkring och att stärka Mullbärsbackegruppen inåt och också stärka utåt så fler vill engagera sig. Stärka gruppen genom förbättrad mötesteknik?

5. Nästa möte 18/2 kl 17 på kontoret i Lindängen. Då kommer Magnus. Komma ihåg att prata med honom om:

 • Dammduk under tillrinningsränna. Plast under borde väl vara bättre och inte ha jord (blir mer näringsfattigt utan jord).
 • Stängsel för kaniner. Vill kommunen betala?

Innan mötet kommer containern flyttas, därför behövs det bärhjälp av redskap från kl 13. Alla hjälp r välkommen.

————————————————————————————————————————————————————-

 

Möte, 10 dec. 2014

Närvarande: Esbjörn, Hampus, Hannah, Per-Jan, Anna, Mats och Arne
Sekreterare: Hannah

 

 • Nästa möte är den 14 januari kl 17.00. Mötet nästa vecka inställt.

 

 • I lördags träffades några av oss på Mullbärsbacken för att plantera vårlökar, bl.a. klotlök. Namnskyltar är utsatta och de flesta lökar sattes i klump.

 

 • Förslag om att lägga våra planteringslistor på google drive. Hannah skickar ut en inbjudan till en gemensam mapp.

 

 • Problem med mejllistan? Funkar den? Vi testar ett tag till. Våra gamla medlemmar som inte nås via vår google-grupp ska inte glömmas bort utan regelbundet bjudas in via Esbjörns nyhetsbrev.

 

 • Diskussion kring möteslokalen. Det uppfattas lite mödosamt att ta sig ända ut till Lindängen, särskilt om vi inte alla kan närvara på möten och endast en person har nyckel. Anna kollar upp om vi kan få fler nycklar till möteslokalen. Vi bestämmer att avvakta byte av lokal, då detta redan har beslutats om en gång i höst.

 

 • Arne & Hampus har varit på möte om odlingsterasserna tillsammans med Lisa Petri, Lina Hirsch, Staffan från MAH och hans studenter. Mötet handlade om att koppla studenternas grupparbete till odlingsprojekten på plats.

 

 • Vi kan få möbler till kontoret i möteslokalen. Beroende på vilket rum/hur mycket plats vi får önskar vi ett ljusbord, en hurts för kartor, en liten bokhylla, en stol och ett skrivbord. Anna meddelar detta till Lina och John.

 

 • Dammbygget: Hannah och Maria har påbörjat designarbetet. De kommer att utföra det skriftliga bakgrundsarbetet som kan ligga till grund för designförslaget och som samtidigt utgör deras slutuppgift i Permakulturkursen. Arbetet bollas med gruppen ungefär varannan vecka så att gruppens önskningar följs. Alla som vill är hjärtligt välkomna att därutöver delta i Hannah och Marias möten eller ta del av bakgrundsmaterialet under tiden.
  (Googledrive med material och mötestider skickas ut av Hannah.)

 

 • Esbjörn mejlar över Mullbärsbackens vision.Följande tider diskuteras dammen:
 • Ons 14 januari kl 17.00: Presentation av första designutkast
 • Ons 4 februari kl 17.00: Presentation av designplanen för växtplantering (? eller har jag missuppfattat detta?)

———————————————————————————————————————————————————–

Möte med Magnus från Gatukontoret och Mullbärsbacken, 3 dec 2014

Närvarande: Magnus, Hannah, Anna, Per-Jan, Mats
Sekreterare: Hannah

 

 • Mötet hålls med anledning av det planerade dammbygget och för att diskutera fram gemensamma tankar och idéer med Magnus.

 

 • Vi fastslog att det är en speciell plats vi kommer att designa, dels för ståndortens soliga och fuktiga egenskaper, dels för att platsen utgör mötet mellan mullbärsbacken och resterande plantering/gångväg.

 

 • Magnus hade med sig flera olika kartor över området, se foton nedan. De ligger nu i möteslokalen.

 

 • Vi berättar om vår grundtanke: Att vi står för planeringen, plantering och skötseln av dammen samt det kringliggande området, dvs. slänten på vardera sida max upp till vägen. Kommunen står för inköp av plantor. Planeringsarbetet kommer att redovisas för Magnus och John innan arbetet påbörjas.
  Magnus tycker att detta låter bra, men uppmanar oss att inte ta på oss ett för stort område utan främst hålla oss nära dammen.

 

 • Kommunen kan hjälpa oss att schackta ur dammen.

 

 • Vi bör helst använda oss av lera för att grunda dammen (samma som har använts i anläggandet av sjön). Ev. duk kommer troligtvis inte kunna finansieras.

 

 • Detta kommer innebära att dammen inte blir lika tät (som med duk) och vi behöver därför även fundera över ev. vattentillförsel under årets torrare perioder.

 

 • Magnus planteringstips:- Gunnera och div. rabarberplantor
  - Bambu: Sasa kurilensis, kan ätas som sparris, blir 1,5 m hög, vintergrön. MEN sprider sig väldigt! Därför fundera på rotspärr eller andra avgränsningar. Magnus föreslår den som kant runt den närmaste dammplanteringen.
  - Vi bör börja planeringen och planteringen nerifrån och upp, dvs. utgå från vattenbrynet och sedan arbeta oss uppför slänten. Detta för att undvika att ta för stora områden i anspråk.
  - Tänk på fuktvandringen från dammen uppåt, hitta området där marken övergår från fuktig till torr (svårast att plantera). Samtidigt bör vi tänka på att plantorna närmast behöver klara av att stå i vatten när det blir översvämningar.

 

 • Tidsramen: Förberedelserna och designarbetet bör startas omgående. Schacktning kan ske på senvintern, plantbeställningen i februari och plantering i mitten på april. Till dess kan Magnus eller John träffas 1-2 gånger till.

 

 • Nästa möte: Blir som vanligt, på onsdag kl 17. Under dagen kommer Maria L. på besök för att titta på dammområdet. Hon stannar sedan även på mötet.

DSC_1631 DSC_1635

 

———————————————————————————————————————————————————–

Mullbärsbacken 26/11

Närvarande: Per-Jan, Mats, Arne och Anna
Sekreterare: Anna

- John Lepic var där. Vi kan maila honom och Lina Hirsch vad vi vill ha för möbler så kollar
de på kommunens lager. Inget bestämdes under mötet. Att återkomma till.

- Plats för möten diskuterades. Det är mer praktiskt för Per-Jan att ses närmare möllan på vintertid. Han menade också att en annan plats kanske kunde locka mer folk och vara mer flexibelt om inte bara en person har nyckel till möteslokalen. Vi bestämde inget om detta.

- Google-gruppen. Om du inte än gått med i gruppen kan du inte maila gruppen. Olyckligt.

- Denna dag var vi fyra på mötet och som mest har vi varit upp emot 20. Vad kan anledningen vara? Utskick diskuterades till tidigare deltagare och vänner om att bjuda in folk till Mullbärsbacken. Även en sorg kom upp kring att inte tagit hand om demänniskor som sökt sig till “backen”, ett tillfälle med några barn som var på besök och satt ensamma kom upp.

- Boktips:
Botanica – alla världens växter på bild. Oklart om den fortfarande trycks.
Cornucopia II - info om ätliga växter.

- Arne hade med sig vårlökar som köpts in för pengar från Bärfis-projektet. Här följer en lista med de olika lökarna.

Allium sphaerocephalon – Klotlök.
Crocus – Krokus
Crocus Vernus ‘Blue’ sorten ‘Vanguard’ (lila) sorten ‘Vernus Yellow’

Lilium – Lilja
Lilium ‘Grand cru’
Lilium ‘Tigrinium spendens’

Muscaria Armeniacum – Pärlhyacint
Muscaria Latifolium – Pärlhyacint
Scilla sibirica – Vårstjärna.

Tulipa – Tulpan.
De olika typerna av tulpaner:
Tulipa Sylvestris – Vildtulpan
Tulipa ‘Scarlet Baby’

Tulipa ‘Queen of Night’
Tulipa ‘Toronto’
Eranthis hyemalis – Vintergäck

Allium sativum – Vitlök
Sorter:
‘Therador’
‘Morado’
‘Pur white’
‘Germidour’
‘Messidor’
…och Kinesiska vitlökar som Per-Jan köpt på Möllan!

Arne hade även köpt in:
Blodmjöl – till skydd för vilt. Att blanda i vattenkanna och vattna ut i samband med plantering och även på våren.
Benmjöl – växtnäring. Att ha i gropen när vi planterar växter. Innehåller inte mycket kväve men desto mer Fosfor och Kalium.

———————————————————————————————————————————————————-

Mötesanteckningar 19/11

Närvarande: Arne, Hampus, Anna, Mats, Per-Jahn, Lou, Johanna
Sekreterare: Johanna

 

Information: Anna har mailat John Lepic och kollat om vi kan ha en plats för vårt kartritarmaterial i boden.

Skuggväxter har planterats, spansk körvel, älggräs mm.

 

Kartprogram: Vi pratar om att det vore bra att kunna göra kartor digitalt. De kan läggas upp på hemsidan. Ett alternativ är att kombinera handgjort och digitalt. Gimp och Sketchup är möjliga program att använda. Illustrator är ganska komplicerat att använda. Vi fortsätter undersöka frågan.

 

Att göra i vinter:

Vi har några olika teman att arbeta med:

 • Dammen: Anna har varit i kontakt med Magnus och han kan ses en onsdagskväll för att planera hur vi går vidare tillsammans. Hanna har en vän som kan hjälpa till (Maria Leiner). Detta arbete skulle kunna göras paralellt med onsdagsträffarna. Anna föreslår Magnus att ses den 3e december.
 • Mer att plantera: Vi skulle kunna sätta lite vårlök i vinter. Arne har vitlök och skulle kunna köpa lite olika sorters lökar och krolllilja. Anna skickar ut en lista på sorter som är bra för insekter. Bärfis avsätter 500 kr för att köpa vårlök.
 • Mäta in de växter som planterats och föra in på karta
 • Planera tredje solfickan
 • Vad kan man äta på växterna: Vi skulle kunna ha en träff och prata om vilka delar man kan äta och när man kan plocka det. Det blir temat nästa träff.

När ses vi?

 • Nästa gång, 26e november ses vi klockan 17. Tema Vad kan man äta?
 • Den 29e november är en lördag. Vi börjar klockan elva. Planering av vårlök och inmätning av planterade växter. (efter mötet kom Anna på att hon inte kan och att det skulle passa den 6e december, så inte helt bestämt vilken dag det blir).
 • 3 december kl 17. Då kommer Magnus 15. Tema dammen.
 • 10 december kl. 17
 • 17 december kl. 17 blir sista gången vi ses innan jul.
 • 14 januari träffas vi igenNamn till solfickorna(norrifrån A_B_C)

Vi pratar om att det kan underlätta att ha namn på solfickorna. Vi samlar förslag och väntar med att besluta. Förslag: Solbrynet, Vattenbrynet, Gläntan, meditationsbrynet, sydvästbrynet , solfickan, utsiktplatsen, eremitens bänk, rönnbrynet, dammbrynet, näckenbrynet, puggadammen, skuggsråfickan

 

—————————————————————————————–

 

Mullbärsbackens onsdagsmöte: 5/11

Närvarande: Per-Jan, Mats, Arne, Johanna, Anna, Esbjörn, Hannah.

Mötesledare: Anna

Sekreterare: Hannah

 

  • Tider: Vinterns möten kommer att hållas i möteslokalen bredvid Mullbärsbacken, på onsdagar kl. 17.oo. De dagar som vi vill jobba ute i backen kan vi träffas från 15.00 istället.
   Vi kommer att arbeta med olika teman i vinter och sätter ut dagar för dem på nästa möte.

  • Nästa onsdag träffas vi kl 15.00 för att pricka in vilka växter som har planterats på sistone.
   Arne tar med kartor, måttband och ev. annat material.
   Esbjörn har ett annat möte från kl 17.00.

  • Mejlgrupp: Ibland har det varit svårt att få med alla avsändare på våra mejlutskick. Anna kollar upp om det finns möjlighet att göra en mejlgrupp där vi har en mejladress som går till alla.

  • Design av dammen: Vi har tänkt göra om översvämningsområdet i solficka nr. 2 till en damm och på så sätt utnyttja vattnet och ta hand om skötseln för den kringliggande odlingsbara marken. Designprocessen kan vara ett av våra vinter-teman och göras på våra inomhusmöten. Processen kommer ledas av Hannah och Anna. Ev. kommer även Maria L. delta i designen som en del av slutuppgiften för Permakulturkursen. Hannah kontaktar Maria L. kring detta.Förväntningar/förslag direkt:
   -
   Ta kontakt med Magnus för att presentera idén.
   - Inkludera bambu-odling i designen
   - Få med en regnvatten-uppfångande funktion
   - Ha enbart lågväxande ört-och buskskikt kring dammen för att inte skugga solfickan.
   - Tänka på att ha ett dräneringssystem
   - Tydliggöra visionen kring designen. ”Lättskött, ätbart, tydligt avgränsat område…etc.”

  • Karta över Mullbärsbacken: Vi skulle vilja uppdatera våra kartor.
   Är våra gamla kartor kvar på Underverket? Hannah frågar Teneal som jobbar där.
   Anna kontaktar Magnus för att fråga efter kommunens grundkartor/ projektets markplanering.
   Förslag om att försöka kolla på ev. funktion för att arbeta digitalt med kartorna och då i ”lager” för olika tider/teman.

  • Ätbart per årstid: Vi vill titta närmare på vad som kan skördas vid vilken tidpunkt och hur en kan äta det. Detta kan också vara ett vintertema och vi kan t.ex. samla info även till hemsidan.

  • Eldstaden/Mötesplatsen: skulle kunna göras lite finare, m.hj.a större stenar, ett läskydd och ev. även en infoskylt (i samspråk med gatukontoret) för att kunna minska vandaliseringen på platsen. Kan göras i vinter och förberedas både inom- och utomhus.

  • Studiecirkel: Förslag att bilda en studiecirkel och använda stödet för föreläsningar, material eller studieresor.

 • Bokvisning: Mats har med sig en fin gammal grön bok; Ståhlfeldts ”Växtekologi” som får gå laget runt och begrundas.

 

LEAVE A COMMENT

theme by teslathemes