bildMullbarsbackenEn skogsträdgård innehåller ätliga och nyttiga växter. Bilden visar de olika vegetationsskikten i en typisk skogsträdgård.

Sommaren är på väg! Välkommen till Mullbärsbacken i Lindängelund!

Vi träffas onsdagar kl 17 under sommarhalvåret

Mullbärsbacken är en skogsträdgård under utveckling i södra Malmö. Alla som vill är välkomna att delta! Vi tar hand om och utvecklar skogsträdgården, lär av varandra och umgås.

Under sommarhalvåret träffas vi varje onsdag  ute på Mullbärsbacken i Lindängelund – Malmö Stads hittills största satsning på en skogs- och parkanläggning.

Där delar vi kontor och arbetsbod med odlingsprojektet Terrasserna, som är en viktig del av det pågående parkprojektet.

Arbetsdagar i skogsträdgården har vi ofta på lördagar.

Just nu funderar vi mycket på framtiden.

Hela Lindängelundsprojektet med Malmö Botaniska Trädgårdar och Millennieskogen är nu under omprövning av bl a ekonomiska skäl. En ny helhetsplan kommer att utarbetas.

Mullbärsbacken är en viktig del av det nyligen avslutade projektet Bärfis. Under tre år har barn från förskolor och skolor i Malmö besökt Mullbärsbacken.

Vår skogsträdgård är platsen för många idéer och drömmar och för många stadsbarns första kontakt med natur och odling. Och det hoppas vi att den fortsätter att vara.

Mullbärsbacken är en liten skogsdunge i en serie av dungar på en ås, som anlades som bullerskydd mot en planerad yttre ringväg söder om Malmö.

När planerna ändrades för några år sedan och Yttre Ringvägen anlades mycket längre söderut, låg stora arealer högklassig åkermark instängda mellan motorvägen och den bullerdämpande åsen.

På detta vidsträckta område pågår ett schaktnings- och planteringsarbete för den planerade stadsparken Lindängelund som avgränsas i väster av Millennieskogen, projektet Malmös Botaniska trädgårdar och Katrinetorps välrestaurerade historiska parkanläggningar.

Och i en av dungarna i den stora anläggningens östra del skapar vi en skogsträdgård i redan befintlig vegetation.

Ett spännande projekt att följa och delta i!

Alla är välkomna, så vill du vara med, kom hit eller kontakta oss:

Kontaktpersoner:

Mullbärsbacken

Arne Jansson

Mail: arnej.arbor@gmail.com

Mobil: 070 5763584

Du kan ta buss 8 från Malmö C eller Södervärn till ändhållplatsen Kastanjegården.

En kort promenad söderut och du hittar Mullbärsbacken och Terrasserna i Lindängelundsprojektet.

Många cykelbanor leder hit!  Kolla cykelkartan över Malmö.

Det finns också en parkeringsplats för gästande bilister.

 

theme by teslathemes