Bakgrund

Mullbärsbacken har växt fram som ett resultat av projektet ”Från skog till skogsträdgård” som finansierades av Malmö stads miljöanslag. Syftet med projektet var att sprida skogsträdgårdsodlingen i Malmö som en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Målet med projektet var att omvandla en skogsdunge till en skogsträdgård med ätliga växter. Designprocessen påbörjades hösten 2011 och det praktiska arbetet 2012.

 

Andra mål med projektet var att…

…i samband med detta arbete bygga upp en kunskapsbas på området.

…involvera en grupp i en lärprocess kring skogsträdgårdsodling, bl.a. genom att arbete i studiecirkelform.

…inspirera, informera och sprida kunskap om permakultur och skogsträdgårdsodling i Malmö, med speciellt fokus på Lindängen.

theme by teslathemes